1%

Fundacja nie ma jeszcze statusu OPP, dlatego osoby, które zechcą włączyć się w pomoc dla naszych działań statutowych, prosimy o wpłaty na konto:

91213000042001082482210001

Płatności można dokonywać także online, poprzez stronę Fundacji: https://fundacjasokrates.pl/wsparcie/

Dziękujemy za wsparcie!

Fundacja Sokrates została zarejestrowana w marcu 2017 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy.

 

Przesłanie Fundacji „Życie bez dawania innym nie jest warte życia" (Sokrates) to pomoc osobom dotkniętym ciężkimi, nieuleczalnymi chorobami w ich końcowym stadium, a także wsparcie w tak trudnym momencie życia dla ich rodzin i bliskich. Pomoc tę rozumiemy w szeroko rozumianym aspekcie, a mianowicie jako walkę o ich prawa czy reprezentowanie ich potrzeb na forum publicznym. Fundacja kreuje postawy obywatelskie mające na celu pomoc środowisku osób dotkniętych cierpieniem i chorobą.

Drugim celem Fundacji jest ochrona i promocja zdrowia, krzewienie idei zdrowia publicznego, podejmowanie i wspieranie działalności służącej poprawie zdrowia i zdrowia publicznego, inicjowanie i wspieranie działań prozdrowotnych, a także działania na rzecz osób niepełnosprawnych. 

KONTAKT

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "SOKRATES", Hospicjum Domowe w Pruszkowie

+48 662 951 813 (od 9.00 do 15.00)

biuro@hospicjumsokrates.pl

Al. Armii Krajowej 2/4

05-800 Pruszków